Badanie moczu ma olbrzymie znaczenie w prawidłowym rozpoznaniu chorób dróg moczowych, jednak nie tylko. Mocz i jego skład mówi nam dużo o ewentualnych chorobach ogólnoustrojowych. Zidentyfikowanie w nim patologicznych składników – np. glukozy, białka, ciał ketonowych, bakterii; określenie zmian w odczynie pH, czy też badanie ciężaru właściwego jest nieocenionym badaniem i ma olbrzymią wartość diagnostyczną.

W naszej praktyce wykorzystujemy popularny analizator moczu, wyposażony w paski przesiewowe (10 parametrów), a także bardziej specjalistyczne, czyli np. badające stosunek białka do kreatyniny, co ma znaczenie dla diagnozowania niewydolności nerkowych i określania ich zaawansowania, a co za tym idzie wdrażania optymalnego postępowania.

Badamy również ciężar właściwy moczu na refraktometrze. Pozwala nam to, na przeprowadzenie badania z minimalnej ilości materiału, co ma znaczenie u kotów, u których problematyczne bywa uzyskanie wystarczającej ilości moczu.

Oceniamy również w badaniu mikroskopowym osad moczu. Próbkę wiruje się w odpowiednich warunkach, a następnie ocenia osad z dna próbówki w badaniu mikroskopowym.